Kiçiköy, Hoca Ahmet Yesevi Cad. 8/A, 38280 Talas/Kayseri

M kütle, Z ise iyonların yük sayısı anlamına gelmektedir. Kütle analizinde, tek yüklü iyonlar oluşturmak üzere, moleküllerden bir elektron alınmaktadır. İki elektron verildiği takdirde, çift yüklü iyonlar oluşmaktadır. Verilen elektronların sayısı yük sayısıdır (pozitif iyonlar için). m/z kütlenin yük sayısına bölünmüş halini ifade etmekte ve bir kütle spektrumundaki yatay eksen m/z birimi olarak ifade edilmektedir. GCMS’te z (yük) hemen her durumda bir olduğu için, m/z değeri çoğunlukla kütle olarak kullanılmaktadır.