Kiçiköy, Hoca Ahmet Yesevi Cad. 8/A, 38280 Talas/Kayseri

TOC-4200

TOC-4200 on-line TOC analizörü EPA onaylı 680°C Yüksek Sıcaklıklı Katalitik Oksidasyon Metodu SM 5310B’e uygun olarak tasarlanmıştır.

Tüm dünyada en güvenilir ve etkin TOC analiz tekniği olarak kabul edilmiş olan bu metod, atık su ve deniz suyu gibi kompleks matriksler için de son derece uygundur. 

  • Uzaktan ve SCADA İletişimi, Veri İşleme
  • En zor matrikslerde bile analiz olanağı
  • Yüksek TSS (askıda katı madde) içeren numunelerin analizine uygun
  • Bakım ve çalıştırma maliyetleri düşük, kısa sürede onarım olanağı
  • Otomatik çok noktalı kalibrasyon, otomatik numune seyreltme, otomatik Kalite Kontrol
  • Kullanım kolaylığı ve geniş uygulama alanı